auditoriumArtboard 1 copy.png

התקנה עצמית פשוטה

קליק והמסנן בפנים, ללא צורך בכלים ובטכנאי.

auditoriumArtboard 3.png

שומר על הארנק שלך

חוסך כסף מהיום הראשון.

auditoriumArtboard 1.png

שומר על הבריאות שלך

מפחית כלור דרגה 1, טעמי לוואי וריחות, מפחית חלקיקים 2 מיקרון.

auditoriumArtboard 2.png

סינון חכם לאורך זמן

אורך חיי המסנן: 2,000 ליטר או 6-12 חודשים, המוקדם מביניהם בהתאם לאיכות המים.