החלפת נורת UV

לשמירה על איכות מים צלולים כתמיד ותקינות בר המים, יש להקפיד על החלפת נורת UV כל 12 חודשים או 2,000 ליטר , המוקדם מבין השניים.

החלפת נורת ה-UV קלה ופשוטה.

בטרם החלפת נורת ה-UV יש לקרוא את ההוראות:

כיצד מחליפים נורת UV?

1. הסר את המשטח העליון.

2. משוך את הנורה כלפי מעלה.

3. הסר את עטיפת הנורה החדשה, הימנע מלגעת בגוף הנורה.

4. הכנס את הנורה לבר המים.

5. דפדף ל"נורה חדשה" ובחר OK.

6. החזר את המשטח העליון למקום.